Színvonalas jogi szolgáltatást elérhető áron

Egyéb szolgáltatások

Fordítás
A Dr. Nagy Attila MBA Ügyvédi Iroda és fordító partnerei vállalják jogi dokumentumok magyar, angol, német, francia, spanyol, olasz, szlovák és lengyel nyelvre vagy nyelvről, igény szerint más nyelvre vagy nyelvről való fordítását.

Takarnet
A Dr. Nagy Attila MBA Ügyvédi Iroda rendelkezik hozzáféréssel az ún. Takarnet-rendszerhez, mely lehetővé teszi az ingatlan-nyilvántartás online történő elérését, így ügyfeleink számára percek alatt friss, hiteles és nem hiteles tulajdoni lapokat tudunk lehívni.

Cégjegyzék, Opten
A Dr. Nagy Attila MBA Ügyvédi Iroda rendelkezik hozzáféréssel a cégjegyzékhez és az ún. Opten bővített cégjegyzékhez is. Ez utóbbi lehetővé teszi nemcsak a cégkivonatban, cégmásolatban szereplő cégadatok megismerését, hanem lehetőséget biztosít az egyes cégek tulajdoni szerkezetének, pénzügyi adatainak megismerésére is.

Elektronikus cégeljárás
A Dr. Nagy Attila MBA Ügyvédi Iroda rendelkezik jogosultsággal az elektronikus cégeljáráshoz, így a különböző cégeljárásokat képes az interneten keresztül végezni.

Elektronikus aláírás
A Dr. Nagy Attila MBA Ügyvédi Iroda rendelkezik elektronikus aláírással, melynek segítségével jogosult az ügyfelek jogügyleteinek fokozott biztonsága érdekében az előtte bemutatott személyazonosság igazolására szolgáló személyi igazolvány, útlevél, jogosítvány a nyilvántartási adatokkal való egyezőségét és érvényességét a nyilvántartó hatóságoknál ellenőrizni, továbbá más elektronikus eljárásokban, így különösen fizetési meghagyásokban használni.

Korszerű iktatás, archiválás és adatmentés
A Dr. Nagy Attila MBA Ügyvédi Iroda korszerű technikai eszközökkel rendelkezik valamennyi bejövő és kimenő küldemény és egyéb irat rögzítésére és az adatok elmentésére. Valamennyi dokumentum szkennelés útján elektronikusan, biztonsági mentés útján és papír formátumban is tárolásra és archiválásra kerül. Így Ügyfelünk kérése esetén valamennyi ilyen iratból másolatot tudunk biztosítani, egyúttal garantálni tudjuk, hogy a dokumentumok nem vesznek el és a későbbiekben is előkereshetőek.