Wysokiej klasy usługi prawnicze w przystępnych cenach

Obszary działalności

Prawo nieruchomości
Kancelaria Adwokacka Attila Nagy opracowuje wszelkiego rodzaju umowy związane z nieruchomościami, w tym umowy kupna–sprzedaży, darowizny, zamiany, najmu, hipoteczne, pośrednictwa, zarządzania, prawa użytkowania itd. Ponadto przygotowujemy różnego rodzaju dokumentację powiązaną, taką jak listy intencyjne, deklaracje sprzedaży itp. Oferujemy pełną gamę usług związanych z transakcjami zakupu i sprzedaży mieszkań własnościowych, w tym przygotowujemy dokumentację powiązaną, wszelkie modyfikacje, towarzyszymy transakcjom na różnych ich stadiach – przed budową, w trakcie oraz po. Dodatkowo prowadzimy konsultacje prawne projektów związanych z powstawaniem nieruchomości oraz użytkowaniem gruntu, opiniujemy kontrakty oraz rozwiązujemy wszelkie problemy, jakie zaistnieją na drodze administracyjnej w trakcie realizacji projektów. Przygotowujemy niezbędne dokumenty do rejestracji nieruchomości / gruntu oraz prowadzimy sprawy związane z prawem własności nieruchomości, składamy pozwy związane z naruszeniem praw własności, wygaśnięciem własności nieruchomości itd.

Przygotowanie umów (prawo cywilne i handlowe)
Kancelaria Adwokacka Attila Nagy przygotowuje wszelkie typowe i nietypowe kontrakty cywilne i handlowe, jak np. umowa kupna i sprzedaży własności ruchomej, darowizny, depozytu, wysyłki, dostarczenia, transportu, pełnomocnictwa, umowa na wykonywanie usług, wykonawcy, podwykonawcy, projektowania, instalacji, cesji, spedycji, dystrybucji, zatrzymania, czy też umowy consultingowe. Ponadto, opracowujemy umowy sprzedaży produktów rolnych, dostarczania rozwiązań IT oraz usług związanych z rynkiem IT, kontrakty franczyzowe, umowy księgowe i menedżerskie, współpracy, czy porozumienia. Podczas przygotowywania umów kładziemy nacisk na to, by wszystkie warunki stawiane przez obie strony, znalazły swoje miejsce w opracowywanych dokumentach. Staramy się formułować kontrakty w taki sposób, by ograniczyć do zera możliwość powstania jakichkolwiek sporów wynikających z umowy.

Reprezentacja prawna stron w rozprawach sądowych, sprawach o wykroczenie, sporach, egzekwowania długów
Kancelaria Adwokacka Attila Nagy stara się unikać rozłożonych w czasie, przeciągających się spraw, usiłując rozwiązać je poprzez negocjacje i rozwiązania polubowne, poza murami sądu. W przypadku, kiedy porozumienie jest jednak niemożliwe, oferujemy usługi w zakresie redagowania pozwów, zawiadomień, prowadzimy działania mające na celu wszczęcie rozpraw, sporządzamy konieczne oświadczenia oraz opinie. Jeżeli klient jest stroną pozwaną, sporządzamy odwołania i inne oświadczenia. Ponadto reprezentujemy strony w sprawach dotyczących egzekwowania długów, formułujemy pozwy finansowe oraz wezwania do zapłaty, pozwy likwidacyjne oraz przeprowadzamy procedury upadłościowe. Attila Nagy jest upoważniony do reprezentowania swoich klientów podczas wszelkich rozpraw sądowych w każdym sądzie na Węgrzech. Jesteśmy szczególnie aktywni w sprawach cywilnych, co oznacza, że mogą Państwo liczyć na pełną gamę usług począwszy od spraw związanych z zerwaniem umowy, wypłaty odszkodowania czy ubezpieczenia, poprzez sprawy o wykroczenie, aż po sprawy mające na celu ochronę praw należnych naszym klientom.

Prawo komercyjne
Kancelaria Adwokacka Attila Nagy podejmie się założenia każdego rodzaju organizacji prawnej objętej prawem węgierskim, w tym spółek komandytowych, spółek akcyjnych, spółek jawnych, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, czy też działalności gospodarczych. Opracowujemy i modyfikujemy dokumentację związaną z rozpoczęciem działalności organizacji, akty założycielskie, statusy oraz dokumenty powiązane. takie jak umowy członkowskie, raporty ze zgromadzenia rady, czy z walnego zgromadzenia rady, listy akceptacyjne, zaproszenia na walne zgromadzenia, listy członkowskie, itp. Attlia Nagy posiada dostęp do elektronicznej bazy rejestracyjnej, gdzie może składać wszelakie dokumenty związane ze zmianami wewnątrz organizacji. Nasza kancelaria przygotowuje także dokumentację związaną ze sprzedażą oraz kupnem akcji, prowadzi analizy kondycji oraz screening firm (tzw. raporty due diligence) a także towarzyszy procedurom licencyjnym w urzędach. Dodatkowo oferujemy doradztwo ogólne w sprawach biznesowych.

Prawo pracy
Kancelaria Adwokacka Attila Nagy prowadzi porady w zakresie prawa pracy zarówno od strony pracownika, jak i pracodawcy. Opracowujemy dokumenty związane z rozpoczęciem i zakończeniem stosunku pracy oraz wszelkie inne niezbędne dokumenty regulowane prawem pracy, jak np. umowa o pracę, umowa o pracę dla kadry zarządzającej, wypowiedzenie pracy w trybie zwyczajnym i nadzwyczajnym, wypowiedzenie umowy na prośbę własną. Przygotowujemy umowy o poufności, upoważnienia, umowy grupowe, regulaminy pracy, opracowujemy politykę bezpieczeństwa pracy oraz wewnętrzne zasady funkcjonowania pracowniczego. Ponadto, reprezentujemy klientów w sądzie pracy, prowadzimy porady prawne dla urzędników publicznych oraz consulting związany z zarządzaniem zasobami ludzkimi.

Prawo rodzinne i spadkowe
Kancelaria Adwokacka Attila Nagy przygotowuje umowy małżeńskie, umowy podziału majątku, umowy alimentacyjne, renty dożywotniej oraz dokumentację związaną z testamentem i spadkiem. Prowadzimy sprawy powiązane z rozpadem związku małżeńskiego czy konkubinatu, a także sprawy o alimenty. Reprezentujemy naszych klientów zarówno w sprawach rozwodowych i rodzinnych, jak również w sprawach spadkowych. Dodatkowo prowadzimy ogólne porady z dziedziny prawa rodzinnego oraz spadkowego.

Prawo finansowe i podatkowe
Kancelaria Adwokacka Attila Nagy przygotowuje dokumentację związaną z pożyczkami, kredytami finansowymi i operacyjnymi, umowy gwarancji banków, umowy potwierdzające lub zamieniające długi, prośby o wypłatę należności, o wypłatę zasiłku, czy też podania o kredyty ratalne. Ponadto nadzorujemy proces tworzenia papierów wartościowych, wykupu akcji, jak również prowadzimy sprawy przeciwko Urzędowi Skarbowemu.

Prawo własności intelektualnej (patenty, znaki towarowe)
Kancelaria Adwokacka Attila Nagy podejmuje się procesu rejestracji patentów i znaków towarowych zarówno w Biurze Ochrony Własności Intelektualnej na Węgrzech, jak i w Europejskim Biurze ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego.

Prawo administracyjne
Kancelaria Adwokacka Attila Nagy przygotowuje wnioski do organów prawnych przeciwko decyzjom administracyjnym. Reprezentujemy naszych klientów w rozprawach administracyjnych oraz prowadzimy porady z zakresu prawa administracyjnego.

Prawo organizacji pozarządowych
Kancelaria Adwokacka Attila Nagy służy pomocą w procesie zakładania organizacji pozarządowej, fundacji czy stowarzyszenia. Przygotowujemy akty założycielskie, regulaminy, zasady polityki wewnętrznej, jak również przewodniczymy w walnych zgromadzeniach organizacji.

Ochrona praw konsumenta
Kancelaria Adwokacka Attila Nagy reprezentuje klientów we wszelkich sprawach wynikających z naruszenia praw konsumenta.