Wysokiej klasy usługi prawnicze w przystępnych cenach

Zespół

Attila Nagy, dr prawa, MBA
Specjalista ds. Nieruchomości

Attila Nagy ukończył z wyróżnieniem prawo na Uniwersytecie Katolickim Pázmány Péter w Budapeszcie. Podczas swoich studiów zgłębiał także komparatystykę prawniczą na Uniwersytecie Roberta Schumana we francuskim Strasburgu. Ponadto uzyskał on drugi tytuł magistra Uniwersytetu w Niagarze w USA, gdzie ukończył zarządzanie zasobami ludzkimi oraz strategię w biznesie. Uczestniczył on w warsztatach „Strategiczny Biznes Plan dla Przedsiębiorców” na Uniwersytecie Korwina w Budapeszcie. Dodatkowo ukończył on studia magisterskie na Uniwersytecie Katolickim Pázmány Péter o specjalności prawo nieruchomości, dzięki czemu obecnie specjalizuje się w tej dziedzinie. W swojej pracy analizował różne formy przejęcia własności.

Przed uzyskaniem pełnych uprawnień prawniczych Atilla Nagy pracował zarówno w krajowych, jak międzynarodowaych kancelariach, gdzie uzyskał on doświadczenie z dziedziny prawa nieruchomości, rodzinnego i prawa pracy. Ponadto asystował on przy podpisywaniu różnego rodzaju kontraktów, a także reprezentował on klientów w trakcie rozpraw cywilnych.

Attila Nagy zdał egzamin prawniczy i od tego czasu figuruje on jako pełnoprawny adwokat w rejestrze Izby Adwokackiej w Budapeszcie. W swej praktyce prawniczej postanowił on kontynuować pracę zraówno w wyżej wymienionych dziedzinach, jak i w innych wspominnych na nieniejszej stronie.

Attila Nagy włada węgierskim, angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, włoskim, polskim oraz słowackim. Przeprowadza on konsultacje oraz przygotowuje dokumenty prawne w takich językach jak węgierski, angielski i niemiecki.