Wysokiej klasy usługi prawnicze w przystępnych cenach

Opłaty

Naszym zadaniem jest zapewnienie klientom wysokiej klasy usług prawniczych w przystępnych cenach. Dlatego też pobieramy opłaty stosowne do poziomu prac wykonanych z należytą starannością. Stawki są zawsze szczegółowo omówione w umowie zawartej pomiędzy klientem oraz kancelarią po uprzednim ich dokładnym ustaleniu. Wysokość opłaty jest przede wszystkim zależna od charakteru sprawy, jej kompleksowości oraz czasu wymaganego na jej rozwikłanie.

Z reguły stawki ustalane są w oparciu o trzy następujące zasady:

  • w przypadku stałej współpracy, stawki mogą mieć charakter stałej comiesięcznej opłaty
  • przy indywidualnych sprawach, stawka może być wyliczona w oparciu o określony procent od wartości sprawy
  • oferta może również obejmować opłaty za określony okres.