Wysokiej klasy usługi prawnicze w przystępnych cenach

Pozostałe usługi

Tłumaczenia
Kancelaria Adwokacka Attial Nagy i partnerzy podejmą się tłumaczenia dokumentów prawnych z i na język węgierki, angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, włoski, słowacki, polski oraz w razie konieczności z i na inne języki.

Dostęp do rejestru nieruchomości, Takarnet
Kancelaria Adwokacka Attila Nagy posiada dostęp do tak zwanego rejestru Takarnet, węgierskiej bazy nieruchomości. Dzięki temu zaledwie w ciągu kilku minut mamy możliwość pozyskania aktualnych dokumentów każdej nieruchomości.

Internetowy rejestr firm, Opten
Kancelaria Adwokacka Attila Nagy posiada dostęp do internetowego rejestru klientów oraz bezpośrednio do rejestru zwanego Opten. Opten pozwala na pozyskanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oraz innych informacji na temat firmy, ze strukturą akcjonariatu oraz raportów finansowych firm włącznie.

Internetowe zakładanie firm
Kancelaria Adwokacka Attila Nagy jest upoważniona do elektronicznej rejestracji firm, dzięki czemu może podjąć się usług związanych z rejestracją, jak również modyfikacją danych firm przez Internet.

Podpis elektroniczny
Kancelaria Adwokacka Attila Nagy używa podpisu elektronicznego, który umożliwia sprawdzenie autentyczności i ważności dokumentów, takich jak dowody osobiste, paszporty czy prawo jazdy. Pozwala to na zapewnienie bezpieczeństwa i legalności przeprowadzanych transakcji. Usługa podpisu elektronicznego jest używana podczas różnego rodzaju transakcji prawnych z płatnościami włącznie.

Nowoczesny system przechowywania, archiwizacji dokumentów i zapisywania danych
Kancelaria Prawna Attila Nagy używa nowoczesnych technologii przechowywania i zapisywania wszelkich przychodzących maili i dokumentów. Każdy dokument jest skanowany i zachowany w formacie PDF, jak również przechowywany w formie papierowej. Dlatego też, na prośbę klienta możemy udostępnić kopię wszelkich dokumentów, gwarantując tym samym, że żaden dokument nie ulegnie zagubieniu ani zniszczeniu oraz pozostanie on dostępny w razie konieczności w późniejszym czasie.