Vysokokvalitné právne služby za rozumné ceny

Úvod

Vitajte na webovej stránke Advokátskej kancelárie Dr. Nagy Attila MBA!

Advokátsku kanceláriu Dr. Nagy Attila MBA založil advokát Dr. Attila Nagy MBA. Naším cieľom je poskytovať služby na vysokej úrovni a za rozumné ceny. Filozofiou kancelárie je informovať klientov o možných riešeniach právnych problémov už na prvom osobnom stretnutí, poskytovať im plný rozsah spoľahlivých právnych služieb, a to rýchlo a efektívne.

Naším cieľom je poskytovať kvalitné služby k plnej spokojnosti všetkých našich klientov, efektívne zodpovedať a vyriešiť akékoľvek právne otázky a podrobne informovať klientov o vývoji. Ku každému problému zaujímame rovnaký profesionálny prístup, dôkladne vyhodnocujeme právne riziká, vypracúvame viaceré možnosti riešenia a vyberáme to najrozumnejšie, ktoré zároveň zohľadňuje záujmy klientov.

Advokátska kancelária Dr. Nagy Attila MBA poskytuje plný rozsah právnych služieb v rôznych právnych oblastiach pre maďarských, ale aj zahraničných občanov, pre firmy (v súčasnosti v oblastiach potravinárskeho a odevného priemyslu, stavebníctva, logistiky, obchodu, nehnuteľností a rozvoja nehnuteľností), ako aj pre samosprávy a nadácie, a to na základe permanentných ako aj individuálnych mandátnych zmlúv.

Neváhajte sa na nás s dôverou obrátiť prostredníctvom ktoréhokoľvek z našich kontaktov.

S pozdravom,

Dr. Nagy Attila MBA, Advokát
Odborník na nehnuteľnosti
Zakladateľ

*Poznámka
Informujeme našich súčasných a budúcich klientov a návštevníkov tejto webovej stránky, že oficiálny názov našej kancelárie je Advokátska kancelária Dr. Nagy Attila MBA. Podľa Zákona o Advokátoch (Zákon XI/1998), musíme v našom názve použiť rozlišovací znak, pretože v pôsobnosti Budapeštianskej advokátskej komory (ako aj iných maďarských advokátskych komôr) vykonáva svoju činnosť viacero advokátov s menom Dr. Nagy Attila. Preto týmto žiadame našich súčasných ako aj budúcich klientov, orgány a iné subjekty a každého, kto nás chce kontaktovať, obzvlášť písomne, aby použil náš oficiálny a celý názov (Advokátska kancelária Dr. Nagy Attila MBA), aby bola zabezpečená riadna komunikácia a aby bolo možné predísť prípadným nedorozumeniam.

Vylúčenie zodpovednosti
Webová stránka („Webová stránka“) Advokátskej kancelárie Dr. Nagy Attila MBA bola vytvorená v súlade s uznesením 2/2001 („Uznesenie“) vydaným Maďarskou advokátskou komorou. Splnením ustanovení tohto Uznesenia týmto informujeme návštevníkov, že doména tejto Webovej stránky je vlastnená advokátom Dr. Nagy Attila, MBA, a že táto Webová stránka je duševným vlastníctvom advokáta Dr. Nagy Attila MBA a je chránená autorským právom. Webová stránka obsahuje údaje pravdivé ku dňu jej poslednej aktualizácie. Údaje na tejto Webovej stránke slúžia len na informačné účely; každý právny prípad si vyžaduje osobitné vyhodnotenie, ktoré je možné uskutočniť len po úplnom oboznámení sa s prípadom. Obsah tejto Webovej stránky nesmie byť považovaný za ponuku alebo výzvu k takejto ponuke. Výhradným účelom tejto Webovej stránky je informovať návštevníkov o pracovných oblastiach a niektorých základných pracovných postupoch Advokátskej kancelárie Dr. Nagy Attila, aby sa návštevníci mohli oboznámiť s informáciami potrebnými pre správny výber svojho právneho zastúpenia.