Vysokokvalitné právne služby za rozumné ceny

Spoločníci

Dr. Attila Nagy MBA, Advokát
Odborník na nehnuteľnosti

Vyštudoval som právo na Katolíckej univerzite Petra Pázmányho v Budapešti a štúdium som ukončil s vyznamenaním. Počas štúdia som študoval komparatívne právo na Univerzite Roberta Schumana v Štrasburgu. Môj druhý titul, MBA, som získal v Spojených štátoch na Niagarskej univerzite. Špecializoval som sa na riadenie ľudských zdrojov a obchodné stratégie. Potom zúčastnil som sa na sympóziu Strategický obchodný plán určenom pre študentov podnikateľského programu Korvínovej univerzity v Budapešti. Tretí titul som získal na Katolíckej univerzite Petra Pázmányho v Budapešti, v odbore Právo nehnuteľností, čím som sa stal odborníkom na nehnuteľnosti. V mojej diplomovej práci som analyzoval rôzne spôsoby nadobúdania vlastníckych práv, obzvlášť vydržanie nehnuteľností.

Ako junior advokát som pracoval pre národné aj medzinárodné advokátske kancelárie a získal som skúsenosti v oblasti nehnuteľností, rodinného a pracovného práva, ako aj zmluvného práva. Zastupoval som klientov v občianskych súdnych konaniach. Ako advokát sa primárne zaoberám týmito oblasťami, ako aj oblasťami popísanými v časti Oblasti pôsobenia na tejto webovej stránke. Zložil som advokátsku skúšku a som členom Budapeštianskej advokátskej komory.

Hovorím po maďarsky, anglicky, nemecky, francúzsky, španielsky, taliansky, poľsky a slovensky a právne poradenstvo a prípravu právnych dokumentov vykonávam po maďarsky, anglicky a nemecky.