Vysokokvalitné právne služby za rozumné ceny

Poplatky

Našim cieľom je poskytovať klientom vysokokvalitné právne služby za rozumné ceny. Poplatky účtujeme v súlade s a na základe právnych úkonov, ktoré boli vykonané správne a s náležitou starostlivosťou. Poplatky sú vždy presne definované v mandátnej zmluve uzavretej medzi klientom a Advokátskou kanceláriou a vždy sú stanovované na základe dohody. Poplatok závisí hlavne od povahy právnej otázky, obzvlášť od potrebného času a zložitosti prípadu.

Pri určovaní poplatkov ponúka naša advokátska kancelária nasledujúce tri metódy:

  • V prípade trvalých zastúpení je možné účtovať fixné mesačné poplatky.
  • V individuálnych prípadoch je možné stanoviť poplatok ako percentuálny podiel hodnoty prípadu.
  • Poplatky môžu byť stanovené aj podľa stráveného času.