Vysokokvalitné právne služby za rozumné ceny

Kontakt

Adresa 1088 Budapest, Bródy Sándor street 2., Hungary
Telefón 0036-1-269-1546, 0036-70-502-73-86
Fax 0036-1-269-1546
Web www.drnagyattilamba.hu
E-mail iroda@drnagyattilamba.hu, nagy.attila@drnagyattilamba.hu

Poloha

Ďalšie informácie
Registračné číslo Advokátskej kancelárie Dr. Nagy Attila MBA: 3730
(registrovaná v Budapeštianskej advokátskej komore)

DIČ 18271797-2-42
Č. bankového účtu v HUF 11600006-00000000-51899592
(IBAN: HU0511600006-00000000-51899592, SWIFT: GIBAHUHB)