Vysokokvalitné právne služby za rozumné ceny

Iné služby

Preklady
Advokátska kancelária Dr. Nagy Attila MBA a jej partneri vykonávajú preklady právnych dokumentov z a do maďarčiny, angličtiny, nemčiny, francúzštiny, španielčiny, taliančiny, slovenčiny, poľštiny a v prípade potreby aj z a do iných jazykov.

Prístup do katastra nehnuteľností Takarnet
Advokátska kancelária Dr. Nagy Attila MBA má on-line prístup do systému Takarnet, databázy nehnuteľností v Maďarsku. To nám umožňuje prevziať aktuálne listy vlastníctva v priebehu niekoľkých minút.

On-line obchodný register Opten
Advokátska kancelária Dr. Nagy Attila MBA má prístup do on-line obchodného registra a taktiež do rozšíreného obchodného registra Opten. Opten nám umožňuje zistiť nielen údaje o firmách z výpisu z obchodného registra a záznamov spoločnosti, ale aj vlastnícku štruktúru a finančné údaje o spoločnosti.

On-line zakladanie spoločností
Advokátska kancelária Dr. Nagy Attila MBA je oprávnená využívať elektronický postup zakladania spoločností, čo nám umožňuje vykonávať rozličné zápisy a zmeny týkajúce sa firiem prostredníctvom internetu.

Elektronický podpis
Advokátska kancelária Dr. Nagy Attila MBA využíva elektronické podpisy, čo nám umožňuje skontrolovať totožnosť a platnosť dokladov ako napr. občianskych preukazov, pasov alebo vodičských preukazov, aby sme mohli zaistiť bezpečnosť právnych úkonov. Elektronický podpis je využívaný pri viacerých elektronických právnych úkonoch, mimo iné aj pri platobných príkazoch.

Najmodernejší systém archivovania dokumentov a dát
Advokátska kancelária Dr. Nagy Attila MBA používa najmodernejšiu techniku na zaznamenávanie a ukladanie všetkých prijatých a odoslaných elektronických správ a ostatných dokumentov. Každý dokument je naskenovaný a uložený v pdf formáte. Zároveň z neho zachovávame aj tlačenú kópiu. Preto môžeme klientovi na jeho žiadosť poskytnúť kópiu ktoréhokoľvek dokumentu a zároveň vieme zaručiť, že žiadny dokument sa nestratí a bude dostupný aj neskôr.